Agenda

Details van Jaarvergadering / borrel VVV Eext

Titel     Jaarvergadering / borrel VVV Eext
Datum 15-02-2018 -
Aanvang 20.00
Omschrijving     Jaarvergadering 2018
Wij nodigen u van harte uit voor de jaarvergadering van de VVV. Deze wordt gehouden op donderdag 15 februari 2018 in Café Homan, aanvang 20.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen / wijzigen agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen en uitgegane stukken
5. Notulen jaarvergadering 2017
6. Jaarverslag 2017
7. Financieel verslag 2017
a. Verslag kascommissie
b. Benoemen kascommissie
8. Bestuurssamenstelling
Aftredend en herkiesbaar zijn dit jaar:
 Algemeen bestuurslid: Jan Albert Dekker en Marten Hilbolling
Toetredend:
 Penningmeester: Marianne van Bolhuis als vervanger van Angela Engels
9. Evenementen 2018
 17 februari Slipjacht
 17 t/m 21 mei Concours Hippique
 7 juli Tractor Pulling
 24 t/m 26 aug. Zomerfeest met oriënteringsrit
 24 november Sinterklaasintocht
10. Rondvraag
11. Sluiting
Het bestuur
 
Locatie Dorpshuis Eext

Terug

Agenda

31okt2018
Informatiemiddag Glasvezel in Eext
Dorpshuis Eext
Meer info
1nov2018
Informatieavond glasvezel in Eext
Dorpshuis Eext
Meer info
3nov2018
Kiek Eext belevingswandeltocht
Café Homan Eext
Meer info
   

Bekijk de volledige agendaOntwerp en realisatie:
Hippics Design - Rolde