Inloop-koffieochtenden Dorpshuis

Inloop-koffieochtenden Dorpshuis

Inloop-koffieochtenden Dorpshuis
Op dinsdag 8 juni gaan we na 9 maanden weer los!
We drinken een borreltje ter ere van de versoepelingen en hebben ruim de tijd om bij te praten. Daarna een warme maaltijd, wie weet kan dit op het terras. Dit keer beginnen we om 11.00 uur. De kosten voor deze ochtend zullen ± € 10 zijn.
Voorwaarden zijn: je moet je goed voelen. Bij binnenkomst handen desinfecteren. Vier personen aan een tafel en we nemen de 1,5 meter in acht.
Aan de vaste bezoekers van de koffieochtenden vragen we om even te bellen wanneer je NIET kan komen, zodat we weten met hoeveel personen we zijn.
Willen jullie a.u.b. vóór 5 juni bellen met Ed, tel. 26 08 88.
Iedereen die dit leuk/gezellig lijkt, is van harte welkom. Het is niet-leeftijd gebonden. Omdat we op deze dag gezamenlijk middageten is het voor de planning wel belangrijk om je aan te melden (tel. 26 08 88)!
De koffieochtenden in ons Dorpshuis zijn op de 2e en 4e dinsdag van iedere maand van 10.00- 12.00 uur.
Informatie of vervoer nodig?
Bellen naar:
Roelie, tel. 06 83 35 38 50 (spreek eventueel in met naam en adres) of
Ed, tel. 26 08 88.

Resultaat Poll aansluiting Eext op wegennetwerk

Resultaat Poll aansluiting Eext op wegennetwerk

RESULTAAT POLL AANSLUITING EEXT OP WEGENNETWERK  

 Online hebben 377 mensen de poll ingevuld, 26 mensen hebben de poll schriftelijk ingediend.
Totaal aantal stemmers: 403

Eext moet een directe aansluiting hebben op het huidige netwerk, N33 of N34?

Nee                                     57%, 228 stemmen

Ja                                         43%, 175 stemmen

 De voorkeur gaat uit naar een aansluiting met

Geen voorkeur                43%, 111 stemmen

N33                                     29%, 79 stemmen

N34                                     29%, 79 stemmen

Geconcludeerd kan worden dat Eext verdeeld is over een directe aansluiting op het wegennetwerk.

De reden hiervoor heeft ongetwijfeld te maken met de individuele woonomgeving, waarbij huidig verkeersoverlast en eventuele toekomstige overlast een belangrijke rol speelt.

Als Commissie Dorpsbelangen kunnen we op basis van dit resultaat geen initiërende rol voor een eventuele aansluiting gaan vervullen. De verkeersveiligheid in Eext is natuurlijk een blijvend aandachtspunt. De verkeersveiligheid wordt vooral beïnvloed door een toename van het verkeer, maar ook door het weggebruik. Het dorp en de gemeente zullen samen de verkeersveiligheid moeten waarborgen.

 

Eext in Eurovisie Songfestival 2021

Eext in Eurovisie Songfestival 2021

Eext in Eurovisie Songfestival 2021.

Eext diende als decor voor de postcard (promofilmpje) voor Noord-Macedonie bij hun introductie in de eerste halve finale op dinsdag 18 mei. Bijna 2,8 miljoen mensen alleen al in Nederland hebben gezien dat Noord-Macedonie helaas de finale niet heeft gehaald. De postcard van Eext met hunebed D14 heeft echter wel veel aandacht gehad in de media en op sociale media. Berichten o.a. op de site van RTV Drenthe en van het Dagblad van het Noorden. En een dag later was Erwin Matthijssen, voorzitter van Commissie Dorpsbelangen ook nog eens live in de uitzending De Dag van Drenthe op Radio Drenthe en in de uitzending Bert op 5 op het landelijke NPO Radio 5.

Kortom, het Songfestival heeft Eext flink in de schijnwerpers gezet. Voor als je de uitzending dinsdagavond gemist hebt hieronder nog even het videofragment over Eext: 

Jeu de boules op de Eshof

Jeu de boules op de Eshof

Jeu de boules op de Eshof

We gaan weer los!

Vanaf woensdag 19 mei worden sommige coronamaatregelen versoepeld. Eén daarvan is dat buitensporten in teamverband weer toegestaan zijn.

Dus met grote blijdschap kunnen wij ons dorp mededelen dat wij op donderdagmiddag 20 mei om 13.30 uur weer beginnen met onze wekelijkse jeu de boulesmiddagen.

Een ieder is welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden. Heb je zelf jeu de boulesballen, neem ze dan mee. Zo niet dan zijn er wel reserveballen op de Eshof aanwezig. Neem een flesje met water o.i.d. mee.

Deze middagen worden iedere donderdag (bij goed weer) om 13.30 uur gehouden.

Meedoen is véél belangrijker dan winnen, enneh daarom…….. tot donderdag!

Houd nog wel de wijze woorden van minister De Jonge in gedachten: Voorzichtigheid blijft geboden!

 

Openbare elektrische laadpaal in Eext

Openbare elektrische laadpaal in Eext

Openbare elektrische laadpaal in Eext
Door de groeiende behoefte aan openbare laadpalen heeft de gemeente Aa en Hunze besloten om meer laadpalen in de gemeente neer te zetten. Hiervoor zijn tien locaties in verschillende dorpen aangewezen, waar in totaal dertien palen geplaatst worden.

“Deze zomer wordt de eerste reeks laadpalen geplaatst. Daarna volgen er nog veel meer en daarbij gaan we ook onze inwoners betrekken”, laat wethouder Co Lambert weten. Inwoners met een elektrische auto en zonder eigen oprit kunnen een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen. Ook andere buurtbewoners en bezoekers kunnen gebruik van zo’n openbare laadpaal maken.

Een van de eerste 10 locaties is de parkeerplaats nabij Stationsstraat 7 in Eext. Een laadpaal voor 2 parkeerplekken.

Meer informatie over de eerste laadpalen en over het volledige verkeersbesluit (met o.a. bezwaarprocedure) is te vinden op

http://www.aaenhunze.nl/laadpalen

 

Herdenking 4 mei Eext

Herdenking 4 mei Eext

 

 

Herdenking 4 mei Eext

Dit jaar opnieuw een herdenking zonder publiek bij het monument om 20.00 uur. Wel luidde als vanouds de kerkklok voorafgaand aan de 2 minuten stilte en gaf de klok het einde aan.  Daarna klonken de klanken van de Last Post, geblazen door leden van de muziekvereniging Togido.

’s Morgens werden er bloemstukken gelegd door burgemeester Anno Wietze Hiemstra namens gemeente Aa en Hunze samen met het 4 mei comité en kinderen van groep 7 en 8 van de PWA-school. Burgemeester Hiemstra richtte zich in een kort woord tot de kinderen over waarom wij ieder jaar op 4 mei herdenken.

Gedurende dag werden er door verschillende organisaties, familie en een ieder die dit wenste, bloemen gelegd bij het monument.

Ook is er door de gemeente een opname gemaakt waarin alle 4 mei comité ’s van de gemeente Aa en Hunze een aanvulling geven op de tekst “Herdenken betekent voor mij….”. Onderstaand de tekst die door Rubert Bruining is uitgesproken namens het 4 mei comité Eext:

“Herdenken betekent voor mij:

Een moment van bezinning.

Terug denken aan wat gebeurd is en nooit weer mag gebeuren.

Denken aan vrijheid van mij, maar ook de vrijheid van een ander.

Beseffen dat mijn vrijheid niet ten koste mag gaan van de vrijheid van een ander.

Beseffen dat mijn kinderen in vrijheid mogen kiezen wie ze zijn.

Herdenken betekent voor mij, het besef dat de vrijheid er moet zijn voor iedereen”.

Op de site van de gemeente Aa en Hunze is de opname te bekijken. Zie: https://www.aaenhunze.nl

Bijgaand bij dit bericht op Eext info zijn opnames van het leggen van de bloemen door burgemeester Hiemstra, 4 mei comité en PWA-school en het herdenken om 20.00 uur.

4 mei comité

Zie filmverslag herdenking 20.00 uur hieronder.

 

Herdenking 4 mei Eext

Herdenking 4 mei Eext

Herdenking 4 mei Eext

Dinsdag 4 mei a.s. herdenken wij slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesmissies nadien.
De herdenking zal net als vorig jaar anders worden dan de jaren daarvoor.
Het 4 mei comité volgt daarin het landelijk en gemeentelijk beleid en er zal er géén herdenking zijn bij het monument om 20.00 uur. Op advies van het landelijk 4 mei comité vragen wij u de Nationale Herdenking via de media thuis te volgen.
De organisaties, familie en een ieder die de wens heeft om bloemen te leggen bij het monument, kunnen dit overdag op 4 mei voor 19.00 uur doen.
Uiteraard met inachtneming van de door de overheid gestelde regels.
We hopen volgend jaar weer met z’n allen op 4 mei te kunnen herdenken, want deze traditie mag niet verloren gaan.

Vlaginstructie 4 en 5 mei

Op 4 mei wordt de vlag de gehele dag halfstok gehesen van zonsopgang tot zonsondergang.
Op Bevrijdingsdag 5 mei mag er ook worden gevlagd tussen zonsopkomst en zonsondergang. Beide dagen wordt er zonder oranje wimpel gevlagd.

4 mei comité Eext

 

Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei in Schijndel

Woningbouw op terrein Lanjouw-Vedder te Eext

Woningbouw op terrein Lanjouw-Vedder te Eext

Woningbouw op terrein Lanjouw-Vedder te Eext

Commissie Dorpsbelangen is blij te kunnen vermelden dat er grote vorderingen zijn in het project omtrent woningbouw op het terrein van voormalig bouwbedrijf Lanjouw en het huidige kantoor en werkplaats van Vedder BV. De afgelopen week zijn de omwonenden van dit gebied geïnformeerd en ook de mensen, die zich als geïnteresseerde hebben aangemeld, zijn inmiddels geïnformeerd. Binnenkort zal er een vooraankondiging in De Schakel worden gepubliceerd. Middels dit bericht willen we graag alle inwoners van Eext informeren.

Het is de bedoeling om op deze locatie koopwoningen te bouwen voor starters en senioren. Het project wordt in samenwerking met Commissie Dorpsbelangen Eext uitgewerkt. De ontwikkelaars hebben aangegeven zo veel mogelijk rekening te willen houden met de behoeftes van de geïnteresseerden. We kunnen uiteraard geen enkele garantie geven. Waar het oorspronkelijke plan zich richtte op met name appartementen, is in het huidige plan plaats voor diverse soorten woningen. De woningen die gebouwd worden gaan aan de Beng (Bijna energie neutrale gebouwen) voldoen, zijn levensloopbestendig en ook geschikt voor invaliden.

Alle geïnteresseerden, die zich bij Commissie Dorpsbelangen hebben aangemeld, hebben inmiddels weer een enquête (veelal per email) ontvangen om de behoefte nog beter in beeld te brengen. Voor 9 mei 2021 moet deze ingeleverd zijn bij Erwin Matthijssen. Wanneer u als geïnteresseerde deze onverhoopt niet heeft ontvangen, neem dan contact met Erwin Matthijssen via ErwinMatthijssen@hotmail.com of 06 – 42 66 95 40.
Indien u inmiddels interesse heeft gekregen, maar zich nog niet als geïnteresseerde heeft aangemeld, kunt u ook contact met Erwin Matthijssen opnemen.

Door de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om op dit moment een fysieke informatiebijeenkomst te organiseren. Wij hopen dat die mogelijkheid in de komende periode wel ontstaat, maar tot die tijd proberen wij u via de Eextinfo, Facebook en ’t Kraantie zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

 

Resultaat Poll aansluiting Eext op wegennetwerk

Aansluiting Eext op N33/N34?

Aansluiting Eext op N33/N34?

Afgelopen weken was in het nieuws dat Rolde wil dat er een haalbaarheidsonderzoek komt naar een rondweg aan de westzijde. Hiermee wil men de verkeersdruk in het dorp verlagen, omdat er nu sprake is van gevaarlijke verkeerssituaties, mede veroorzaakt door het vele verkeer vanuit Eext.

In Eext wordt al langer gesproken over een eventuele directe aansluiting op de N33 of N34. Ook bij de planvorming voor de aanpak van de rotonde in Gieten bij een verdubbeling van de N34 is dit naar voren gekomen.

Er zijn van verschillende kanten voor en tegen geluiden gekomen, maar er is nog niet een inventarisatie gedaan onder alle dorpsgenoten of er draagvlak is om Eext überhaupt op de N33/N34 aan te sluiten. Daarom wil Commissie Dorpsbelangen graag van u weten hoe u over dit onderwerp denkt, zodat Dorpsbelangen hiermee wel of niet aan de slag kan.

We hebben een poll georganiseerd die hieronder ingevuld kan worden. De sluiting van de poll is 6 Mei 2021, waarna de uitslag poll op de website en in ’t Kraantie gepubliceerd wordt.

Voor vragen/opmerkingen kan een mail gestuurd worden naar dorpsbelangen@eextinfo.nl.

ATTENTIE: Per internetaansluiting kun je maar 1x de poll invullen. Als anderen in een gezin dit toch ook willen dan kan dit met de mobiel via 4G.

Eext moet een directe aansluiting hebben op het huidige verkeersnetwerk, N33 of N34?

  • Nee (56%, 211 Stemmen)
  • Ja (44%, 166 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 377

Laden ... Laden ...

De voorkeur gaat uit naar een aansluiting met de

  • Geen voorkeur (42%, 108 Stemmen)
  • N33 (30%, 78 Stemmen)
  • N34 (28%, 74 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 260

Laden ... Laden ...

Share This