Openbare elektrische laadpaal in Eext

Openbare elektrische laadpaal in Eext

Openbare elektrische laadpaal in Eext
Door de groeiende behoefte aan openbare laadpalen heeft de gemeente Aa en Hunze besloten om meer laadpalen in de gemeente neer te zetten. Hiervoor zijn tien locaties in verschillende dorpen aangewezen, waar in totaal dertien palen geplaatst worden.

“Deze zomer wordt de eerste reeks laadpalen geplaatst. Daarna volgen er nog veel meer en daarbij gaan we ook onze inwoners betrekken”, laat wethouder Co Lambert weten. Inwoners met een elektrische auto en zonder eigen oprit kunnen een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen. Ook andere buurtbewoners en bezoekers kunnen gebruik van zo’n openbare laadpaal maken.

Een van de eerste 10 locaties is de parkeerplaats nabij Stationsstraat 7 in Eext. Een laadpaal voor 2 parkeerplekken.

Meer informatie over de eerste laadpalen en over het volledige verkeersbesluit (met o.a. bezwaarprocedure) is te vinden op

http://www.aaenhunze.nl/laadpalen

 

Herdenking 4 mei Eext

Herdenking 4 mei Eext

 

 

Herdenking 4 mei Eext

Dit jaar opnieuw een herdenking zonder publiek bij het monument om 20.00 uur. Wel luidde als vanouds de kerkklok voorafgaand aan de 2 minuten stilte en gaf de klok het einde aan.  Daarna klonken de klanken van de Last Post, geblazen door leden van de muziekvereniging Togido.

’s Morgens werden er bloemstukken gelegd door burgemeester Anno Wietze Hiemstra namens gemeente Aa en Hunze samen met het 4 mei comité en kinderen van groep 7 en 8 van de PWA-school. Burgemeester Hiemstra richtte zich in een kort woord tot de kinderen over waarom wij ieder jaar op 4 mei herdenken.

Gedurende dag werden er door verschillende organisaties, familie en een ieder die dit wenste, bloemen gelegd bij het monument.

Ook is er door de gemeente een opname gemaakt waarin alle 4 mei comité ’s van de gemeente Aa en Hunze een aanvulling geven op de tekst “Herdenken betekent voor mij….”. Onderstaand de tekst die door Rubert Bruining is uitgesproken namens het 4 mei comité Eext:

“Herdenken betekent voor mij:

Een moment van bezinning.

Terug denken aan wat gebeurd is en nooit weer mag gebeuren.

Denken aan vrijheid van mij, maar ook de vrijheid van een ander.

Beseffen dat mijn vrijheid niet ten koste mag gaan van de vrijheid van een ander.

Beseffen dat mijn kinderen in vrijheid mogen kiezen wie ze zijn.

Herdenken betekent voor mij, het besef dat de vrijheid er moet zijn voor iedereen”.

Op de site van de gemeente Aa en Hunze is de opname te bekijken. Zie: https://www.aaenhunze.nl

Bijgaand bij dit bericht op Eext info zijn opnames van het leggen van de bloemen door burgemeester Hiemstra, 4 mei comité en PWA-school en het herdenken om 20.00 uur.

4 mei comité

Zie filmverslag herdenking 20.00 uur hieronder.

 

Herdenking 4 mei Eext

Herdenking 4 mei Eext

Herdenking 4 mei Eext

Dinsdag 4 mei a.s. herdenken wij slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesmissies nadien.
De herdenking zal net als vorig jaar anders worden dan de jaren daarvoor.
Het 4 mei comité volgt daarin het landelijk en gemeentelijk beleid en er zal er géén herdenking zijn bij het monument om 20.00 uur. Op advies van het landelijk 4 mei comité vragen wij u de Nationale Herdenking via de media thuis te volgen.
De organisaties, familie en een ieder die de wens heeft om bloemen te leggen bij het monument, kunnen dit overdag op 4 mei voor 19.00 uur doen.
Uiteraard met inachtneming van de door de overheid gestelde regels.
We hopen volgend jaar weer met z’n allen op 4 mei te kunnen herdenken, want deze traditie mag niet verloren gaan.

Vlaginstructie 4 en 5 mei

Op 4 mei wordt de vlag de gehele dag halfstok gehesen van zonsopgang tot zonsondergang.
Op Bevrijdingsdag 5 mei mag er ook worden gevlagd tussen zonsopkomst en zonsondergang. Beide dagen wordt er zonder oranje wimpel gevlagd.

4 mei comité Eext

 

Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei in Schijndel

Woningbouw op terrein Lanjouw-Vedder te Eext

Woningbouw op terrein Lanjouw-Vedder te Eext

Woningbouw op terrein Lanjouw-Vedder te Eext

Commissie Dorpsbelangen is blij te kunnen vermelden dat er grote vorderingen zijn in het project omtrent woningbouw op het terrein van voormalig bouwbedrijf Lanjouw en het huidige kantoor en werkplaats van Vedder BV. De afgelopen week zijn de omwonenden van dit gebied geïnformeerd en ook de mensen, die zich als geïnteresseerde hebben aangemeld, zijn inmiddels geïnformeerd. Binnenkort zal er een vooraankondiging in De Schakel worden gepubliceerd. Middels dit bericht willen we graag alle inwoners van Eext informeren.

Het is de bedoeling om op deze locatie koopwoningen te bouwen voor starters en senioren. Het project wordt in samenwerking met Commissie Dorpsbelangen Eext uitgewerkt. De ontwikkelaars hebben aangegeven zo veel mogelijk rekening te willen houden met de behoeftes van de geïnteresseerden. We kunnen uiteraard geen enkele garantie geven. Waar het oorspronkelijke plan zich richtte op met name appartementen, is in het huidige plan plaats voor diverse soorten woningen. De woningen die gebouwd worden gaan aan de Beng (Bijna energie neutrale gebouwen) voldoen, zijn levensloopbestendig en ook geschikt voor invaliden.

Alle geïnteresseerden, die zich bij Commissie Dorpsbelangen hebben aangemeld, hebben inmiddels weer een enquête (veelal per email) ontvangen om de behoefte nog beter in beeld te brengen. Voor 9 mei 2021 moet deze ingeleverd zijn bij Erwin Matthijssen. Wanneer u als geïnteresseerde deze onverhoopt niet heeft ontvangen, neem dan contact met Erwin Matthijssen via ErwinMatthijssen@hotmail.com of 06 – 42 66 95 40.
Indien u inmiddels interesse heeft gekregen, maar zich nog niet als geïnteresseerde heeft aangemeld, kunt u ook contact met Erwin Matthijssen opnemen.

Door de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om op dit moment een fysieke informatiebijeenkomst te organiseren. Wij hopen dat die mogelijkheid in de komende periode wel ontstaat, maar tot die tijd proberen wij u via de Eextinfo, Facebook en ’t Kraantie zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

 

Aansluiting Eext op N33/N34?

Aansluiting Eext op N33/N34?

Aansluiting Eext op N33/N34?

Afgelopen weken was in het nieuws dat Rolde wil dat er een haalbaarheidsonderzoek komt naar een rondweg aan de westzijde. Hiermee wil men de verkeersdruk in het dorp verlagen, omdat er nu sprake is van gevaarlijke verkeerssituaties, mede veroorzaakt door het vele verkeer vanuit Eext.

In Eext wordt al langer gesproken over een eventuele directe aansluiting op de N33 of N34. Ook bij de planvorming voor de aanpak van de rotonde in Gieten bij een verdubbeling van de N34 is dit naar voren gekomen.

Er zijn van verschillende kanten voor en tegen geluiden gekomen, maar er is nog niet een inventarisatie gedaan onder alle dorpsgenoten of er draagvlak is om Eext überhaupt op de N33/N34 aan te sluiten. Daarom wil Commissie Dorpsbelangen graag van u weten hoe u over dit onderwerp denkt, zodat Dorpsbelangen hiermee wel of niet aan de slag kan.

We hebben een poll georganiseerd die hieronder ingevuld kan worden. De sluiting van de poll is 6 Mei 2021, waarna de uitslag poll op de website en in ’t Kraantie gepubliceerd wordt.

Voor vragen/opmerkingen kan een mail gestuurd worden naar dorpsbelangen@eextinfo.nl.

ATTENTIE: Per internetaansluiting kun je maar 1x de poll invullen. Als anderen in een gezin dit toch ook willen dan kan dit met de mobiel via 4G.

Eext moet een directe aansluiting hebben op het huidige verkeersnetwerk, N33 of N34?

  • Nee (56%, 211 Stemmen)
  • Ja (44%, 166 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 377

Laden ... Laden ...

De voorkeur gaat uit naar een aansluiting met de

  • Geen voorkeur (42%, 108 Stemmen)
  • N33 (30%, 78 Stemmen)
  • N34 (28%, 74 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 260

Laden ... Laden ...

Nieuwe AED Hartveilig Eext

Nieuwe AED Hartveilig Eext

 

Nieuwe AED Hartveilig Eext
Misschien heb je ‘m al zien hangen? Sinds kort heeft Hartveilig Eext de beschikking over een nieuwe AED. De Commissie Dorpsbelangen Eext
heeft het mogelijk gemaakt dat er zowel een nieuwe AED als een nieuwe kast aangeschaft kon worden (en dat was hárt nodig).
De kast hangt op de oude plek tegen de muur van café Homan.
Voor de gecertificeerde vrijwilligers staat de instructiefilm op Facebook en is deze  in de mail toegestuurd,
We hopen in het najaar de training weer in vertrouwde vorm te kunnen aanbieden.
Ook nieuwsgierig? 
Bezoek en like de Facebookpagina Hartveilig Eext. https://www.facebook.com/hartveiligeext
Al gecertificeerd maar nog geen lid? Meld je aan op hartslagnu.nl
Met hartelijke groet namens Hartveilig Eext,
Hendriek Homan & Paula Franke.

Geen Paasvuur, wel gratis takkenweken

Geen Paasvuur, wel gratis takkenweken

Geen Paasvuur, maar wel gratis takkenweken.
Helaas gaat vanwege Corona ook dit jaar het traditionele Paasvuur aan de Torenweg niet door.
Gelukkig kan het groenafval gratis naar het afvalbrengstation in Gieten gebracht worden. Dit kan van dinsdag 6 tot en met zaterdag 24 april.

Evaluatie enquête glasvezel

Evaluatie enquête glasvezel

Evaluatie enquête glasvezel

Eext heeft nu bijna een jaar ervaring met glasvezel.
Glasvezel is bij 52,1% van het totaal aantal woningen in Eext aangelegd. Oftewel, er zijn 331 aansluitingen.

Een aantal weken geleden is gevraagd hierover een enquête in te vullen. Dit is door 54 inwoners gedaan. Wat opvalt…

  • Ongeveer 37% is ontevreden (5 of lager) en 63% (6 of hoger) is tevreden.
  • Dat er toch veel mensen zijn met klachten over de geleverde TV dienst, dat het wel is verbeterd maar nog steeds niet optimaal.
  • Bewoners liever uit andere providers kunnen kiezen (Delta & Caiway zijn hetzelfde bedrijf).
  • 54% gaat door met glasvezel en 23% (oftewel 12 inwoners) zegt te gaan stoppen.
  • De overige weten het nog niet, waarbij onder meer providerkeus een rol speelt.

De uitkomsten van de enquête zijn geanonimiseerd doorgestuurd naar Drents Glasvezel Collectief (DGC). Het dagelijks bestuur van DGC heeft voortdurend overleg  met Delta Fiber Networks (DFN) en Caiway/Delta. Niet alleen in Eext maar ook in andere dorpen zijn er minder goede ervaringen, maar ook veel positieve. Gebleken is dat veel technische problemen eenvoudig op te lossen zijn. Veelal gaat het dan om de binnenhuisaansluitingen. TV rechtstreeks aansluiten op utp-kabel en WIFI versterken met WIFI-units (Deco-setje).
De klantenservice van Delta/Caiway laat soms te wensen over. Opvallend daarbij is dat de kwaliteit van de antwoorden via de “chat” aanmerkelijk beter zijn dan via de telefoon.
Ook de informatievoorziening vanuit DFN is ontoereikend. Niet zichtbaar is dat naast Caiway, Delta en Online nu ook Solcon , onderdeel van KPN, een nieuw aangesloten provider is.

De aanloopproblemen met glasvezel worden minder. Echter zijn nog niet alle problemen opgelost. Het Drents Glasvezel Collectief biedt hierbij de nodige ondersteuning door hun rechtstreekse contacten met de backoffice van DFN en Caiway/Delta. Namens het DB van Drents Glasvezel Collectief heeft Ben Mulder uit Gasteren aangeboden om ook de dorpsbewoners uit Eext te helpen.
Een kort mailtje met de beschrijving van het probleem en telefoonnummer, postcode, adres kan gestuurd worden naar

               emailadres: b.m.mulder@gmail.com

Binnenkort  is er ook meer informatie te vinden op onze website eextinfo.nl. Tevens kan men voor tips terecht op

https://ingasteren.nl/vragen-tips-en-wetenswaardigheden/

Share This