Buurtpreventie

Buurtbewoners kunnen elkaar attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt.
1-1-2 bij spoed; 0900-8844 bij minder urgente situaties

Samenwerken voor een veilig dorp

Whatsapp Buurtpreventie in heel Eext uitgerold.

WABP staat voor WhatsApp BuurtPreventie en heeft tot doel om door samen te werken ons dorp veiliger te maken.

Eext is opgedeeld in 7 groepen (buurten) en  per huishouden kunnen 2 mensen deelnemen, dit heeft te maken met de maximale groepsgrootte van een WhatsAppgroep. Deelnemers moeten minimaal 18 jaar zijn, zij dienen het registratieformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Deze dient vervolgens ingeleverd te worden bij een beheerder van uw wijk. 

Wanneer u een telefoon heeft met WhatsApp kunt u deelnemen, meer heeft u niet nodig. Het is dus niet ingewikkeld. Wel is het belangrijk dat u zich aan de voorwaarden/spelregels houdt. Enkele keren per jaar zal er een testbericht worden gestuurd om te controleren of alles nog goed functioneert.

Hieronder kunt u de Privacyverklaring lezen en als u nog geen formulier heeft ingevuld, maar wel mee wil doen met de WhatsApp Buurtpreventie dan kunt u hier het formulier openen en afdrukken en invullen.

1. Klik hier voor de Privacyverklaring WhatsApp Buurtpreventie Eext

2. Aanmeldforumlier en de indeling van de wijken met de contactpersonen

 

Share This