Slipjacht Eext                                     

De jaarlijkse Slipjacht, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandsche Jachtvereniging in samenwerking met de Vereniging voor Volksvermaken Eext, wordt dit jaar in Eext op zaterdag 26 februari verreden. De slipjacht vindt dit jaar voor de 25e keer plaats.
Tegenwoordig wordt er eigenlijk niet meer gesproken van een jacht; er wordt namelijk niet meer op levend wild gejaagd. Maar van te voren wordt er een reukspoor getrokken die de honden, de Foxhounds, volgen. De Foxhounds gaan voor de ruiters uit. Voor het reukspoor gebruikt men een SLIP. Dit is een lap, gedrenkt in vossenurine.
Dit uitzetten van het spoor wordt een uur voorafgaande aan de jacht gedaan door de SLIPTREKKER van de KNJV.
De route is op de donderdag of vrijdag voor de jacht uitgezet door enkele leden van de KNJV en het HUNTCOMITÉ (VVV) dat op haar beurt de landeigenaren benaderd heeft voor toestemming voor het gebruik van hun akkers en weiden.
𝑶𝒎 𝟏𝟑:𝟎𝟎 𝒖𝒖𝒓 𝒗𝒊𝒏𝒅𝒕 𝒅𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕 𝒑𝒍𝒂𝒂𝒕𝒔 𝒐𝒑 𝒅𝒆 𝑩𝒓𝒊𝒏𝒌 𝒂𝒂𝒏 𝒅𝒆 𝑵𝒂𝒘𝒆𝒈.
De aanvang van de jacht noemt men de MEET.
Volgens eeuwenoude traditie blazen de jachthoornblazers van de KNJV de welkomsttonen terwijl de ruiters te paard wachten.
Vervolgens wordt naar oud gebruik een borreltje aangeboden door de Vereniging voor Volksvermaken of door een speciale gast. Dit dient te paard genuttigd te worden.
Als ook de SONNEURS te paard zitten houdt de voorzitter van de VVV een kleine toespraak en kan de groep vertrekken voor de eerste RUN.
Na een aantal kilometers is de eerste run afgelopen en kunnen honden, paarden en ruiters op adem komen. Aan de deelnemers, gasten, medewerkers en toeschouwers wordt na iedere run glühwein geschonken dat warm gehouden wordt aan een driepoot, boven een vuurtje.
Deze pauze duurt ongeveer 15 minuten. Daarna vertrekt men voor de tweede run.
In totaal bestaat de jacht uit drie runs. Na de derde, de laatste, run wordt de jacht weer afgesloten door de jachthoornblazers.
De honden krijgen na het ontbinden van de jacht, de KILL, een groot stuk pens te verdelen als beloning voor hun speurwerk. Dat gaat niet zelden gepaard met veel lawaai en geruzie.

Share This