Aansluiting Eext op N33/N34?

Afgelopen weken was in het nieuws dat Rolde wil dat er een haalbaarheidsonderzoek komt naar een rondweg aan de westzijde. Hiermee wil men de verkeersdruk in het dorp verlagen, omdat er nu sprake is van gevaarlijke verkeerssituaties, mede veroorzaakt door het vele verkeer vanuit Eext.

In Eext wordt al langer gesproken over een eventuele directe aansluiting op de N33 of N34. Ook bij de planvorming voor de aanpak van de rotonde in Gieten bij een verdubbeling van de N34 is dit naar voren gekomen.

Er zijn van verschillende kanten voor en tegen geluiden gekomen, maar er is nog niet een inventarisatie gedaan onder alle dorpsgenoten of er draagvlak is om Eext überhaupt op de N33/N34 aan te sluiten. Daarom wil Commissie Dorpsbelangen graag van u weten hoe u over dit onderwerp denkt, zodat Dorpsbelangen hiermee wel of niet aan de slag kan.

We hebben een poll georganiseerd die hieronder ingevuld kan worden. De sluiting van de poll is 6 Mei 2021, waarna de uitslag poll op de website en in ’t Kraantie gepubliceerd wordt.

Voor vragen/opmerkingen kan een mail gestuurd worden naar dorpsbelangen@eextinfo.nl.

ATTENTIE: Per internetaansluiting kun je maar 1x de poll invullen. Als anderen in een gezin dit toch ook willen dan kan dit met de mobiel via 4G.

Eext moet een directe aansluiting hebben op het huidige verkeersnetwerk, N33 of N34?

  • Nee (56%, 211 Stemmen)
  • Ja (44%, 166 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 377

Laden ... Laden ...

De voorkeur gaat uit naar een aansluiting met de

  • Geen voorkeur (42%, 108 Stemmen)
  • N33 (30%, 78 Stemmen)
  • N34 (28%, 74 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 260

Laden ... Laden ...

Share This