Ontwerp en Pimp de Hondeltunnel

 

Begin 2020 is gevraagd aan het dorp om na te denken over een ontwerp voor de Hondeltunnel. Tot op heden is het stil gebleven vanuit het dorp maar ook vanuit Commissie Dorpsbelangen ook mede door de coronacrisis. Wij willen u als nog de gelegenheid bieden om uw idee aan ons te laten zien en/of horen. Indien een ontwerp uitblijft zal het project moeten stoppen.

De bedoeling is dat we als dorp een ontwerp creëren dat we graag op de tunnelwanden willen hebben. Voor het ontwerp willen we iedereen in het dorp de gelegenheid geven om ideeën in een ontwerpvorm aan te leveren. Uit alle ideeën wordt een geschikte selectie gemaakt  door een commissie van verschillende partijen.

Daarna kiest het dorp uit deze selectie een ontwerp dat op de tunnelwanden aangebracht kan worden.  Aan het ontwerp zitten enkele voorwaarden waar aan voldaan moet worden:

  • Het ontwerp mag niet aanstootgevend zijn;
  • Het ontwerp zal praktisch uitvoerbaar moeten zijn;
  • Alleen de wanden van de tunnel mogen beschilderd worden;
  • De uitvoering moet duurzaam en milieuvriendelijk zijn.

De uitvoering zal in grote lijnen door de ontwerpers zelf worden uitgevoerd in samenwerking met andere geïnteresseerden. Commissie Dorpsbelangen zal zorgen dat in de loop van deze week/ begin volgende week een schaalmodel ( om uit te knippen) van de Hondeltunnel op de website ‘www.eextinfo.nl ’ wordt geplaatst.

Ideeën kunnen ingeleverd worden tot maandag 30 november 2020 digitaal aan dorpsbelangen@eextinfo.nl of fysiek aan de Stationsstraat 19 Eext. De uitvoering zal in nader overleg plaatsvinden.

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met:

Daniëlle Martens-Smit dorpsbelangen@eextinfo.nl

Niels Nijstad penningmeestereext@gmail.com

 

Zien wij jouw ontwerp voor maandag 30 november 2020 tegemoet?

Share This