RESULTAAT POLL AANSLUITING EEXT OP WEGENNETWERK  

 Online hebben 377 mensen de poll ingevuld, 26 mensen hebben de poll schriftelijk ingediend.
Totaal aantal stemmers: 403

Eext moet een directe aansluiting hebben op het huidige netwerk, N33 of N34?

Nee                                     57%, 228 stemmen

Ja                                         43%, 175 stemmen

 De voorkeur gaat uit naar een aansluiting met

Geen voorkeur                43%, 111 stemmen

N33                                     29%, 79 stemmen

N34                                     29%, 79 stemmen

Geconcludeerd kan worden dat Eext verdeeld is over een directe aansluiting op het wegennetwerk.

De reden hiervoor heeft ongetwijfeld te maken met de individuele woonomgeving, waarbij huidig verkeersoverlast en eventuele toekomstige overlast een belangrijke rol speelt.

Als Commissie Dorpsbelangen kunnen we op basis van dit resultaat geen initiërende rol voor een eventuele aansluiting gaan vervullen. De verkeersveiligheid in Eext is natuurlijk een blijvend aandachtspunt. De verkeersveiligheid wordt vooral beïnvloed door een toename van het verkeer, maar ook door het weggebruik. Het dorp en de gemeente zullen samen de verkeersveiligheid moeten waarborgen.

 

Share This