Woningbouw terrein Lanjouw/ Vedder

Het project woningbouw op het voormalig bouwbedrijf Lanjouw en het huidige kantoor en werkplaats van Vedder BV vordert gestaag.
De omwonenden van dit gebied zijn al geinformeerd over de eerste plannen om hier koopwoningen te bouwen voor starters en senioren. De woningen gaan aan de Beng (Bijna energie neutrale gebouwen) voldoen, zijn levensloopbestendig en ook geschikt voor minder validen.
De ontwikkelaars hebben aangegeven zo veel mogelijk rekening te willen houden met belangstellenden.

Woningbouw terrein Lanjouw/Vedder

Inloopbijeenkomst op 6 november in het Dorpshuis

Tijdens de bijeenkomst, die van 13.00 tot 16.00 uur duurt, worden de geïnteresseerden in de senioren- en starterswoningen geinformeerd over de plannen. De grondeigenaren, ontwikkelaars en een afvaardiging van Commissie Dorpsbelangen zullen deze middag aanwezig zijn om een ieder te informeren en om vragen te beantwoorden.

De herontwikkelingsplannen zijn in procedure gebracht bij de gemeente Aa en Hunze.
In De Schakel van 3 november is melding gemaakt van het voorontwerp bestemmingsplan “Eext, herontwikkeling Kampstraat 1 icm Stationsstraat 3a en 7, Kampstraat 16a en Stationsstraat 29” en dat deze met ingang van 4 november 2021 gedurende zes weken voor een ieder ten behoeve van inspraak ter inzage zijn.

Zie ook: AaenHunze/Wonen & Bouwen/Bestemmingsplannen/In procedure/Voorontwerp

Klik op de onderstaande afbeelding om de presentatie te bekijken:

 

Share This