Inloopbijeenkomst woningbouw terrein Lanjouw/ Vedder

Op zaterdag 6 november zal in het dorpshuis een inloopbijeenkomst worden gehouden over de plannen voor woningbouw op het terrein van Lanjouw/Vedder aan de Stationsstraat en de Kampstraat.
Dit project krijgt steeds meer vorm en met ingang van 9 november a.s. zal gedurende zes weken het voorontwerp bestemmingsplan “Eext, herontwikkeling Kampstraat 1 icm Stationsstraat 3a en 7, Kampstraat 16a en Stationsstraat 29” ter inzage liggen. Nadere informatie daarover wordt in De
Schakel gepubliceerd.
Tijdens de inloopbijeenkomst willen we geïnteresseerden in de senioren- en starterswoningen, maar ook aanwonenden en andere belangstellenden informeren over de plannen. De grondeigenaren, ontwikkelaars en een afvaardiging van Commissie Dorpsbelangen zullen deze middag aanwezig zijn
om u te informeren en vragen te beantwoorden.

De inloopbijeenkomst is van 13.00 tot 16.00 uur.

We hebben (mede gezien de coronaproblematiek) gekozen voor een informele vorm en geen centrale presentatie. We hopen de bezoekersstroom daarmee over de middag te spreiden.

Voor deze bijeenkomst gelden de huidige coronamaatregelen en is een coronabewijs verplicht.

 

Zie ook onze speciale webpagina:
www.eextinfo.nl/woningbouw/

 

Share This