Vervolgproces aanpak N34 Emmen – De Punt en verkeersplein Gieten

De Provincie Drenthe werkt aan een veilige en goed bereikbare N34. In september en oktober zijn er daarom gesprekken gevoerd met verschillende groepen belanghebbenden, zgn. focusgroepen. Namens Commissie Dorpsbelangen zaten Gezinus Martens en Niels Nijstad in een focusgroep. Gesproken is over verschillende alternatieven voor de N34.

Voor meer informatie over de stand van zaken van de m.e.r.-procedure en de vervolgstappen: zie verslag van de Provincie Drenthe.

Share This